Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
362
Tuần này:
491
Tháng này:
587
Tất cả:
164126

Ý kiến thăm dò

Kỳ họp thứ 14, hội đồng nhân dân xã Trường Minh khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/07/2020 08:55:44

Kỳ họp thứ 14, hội đồng nhân dân xã Trường Minh khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021.

z1971824142799_3199b44fe2d56333dd91410dbeb86543.jpg
Sáng ngày 10/7, tại Hội trường Văn hóa – Thể thao xã Trường Minh, đã diễn ra kỳ họp Kỳ họp thứ 14, hội đồng nhân dân xã khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông: Nguyễn Văn Đông – BT Đảng bộ - chủ tịch HĐND xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đại biểu và cử tri trên địa bàn xã đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của xã trong 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HDND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến cử tri gửi về kỳ họp XIV, HĐND xã khóa 19. Thông qua báo cáo quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 và báo cáo tình hình thu-chi ngân sách tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và các báo cáo của các ban gủi về kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và thu chi ngân sách địa phương năm 2020; tờ trình về việc thu tiền dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải môi trường trên địa bàn xã; Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Trường Minh đến năm 2030; Tờ trình bỗ sung khối lượng đào đất, đắp đất tuyến đường trục xã đi Thăng Bình.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu HĐND xã Trường Minh phản ánh về những khó khăn, bất cập chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi như cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để bà con nhân dân thực hiện công tác sản xuất, xây dựng phương án cụ thể về sản xuất; cung cấp nước tưới cho nhân dân, cần có sự thống nhất về khung lịch thời vụ gieo cấy trong huyện để nhân dân thực hiện. Trong giao thông thủy lợi, cần tổ chức nạo vét, bồi trúc các tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã; sửa chữa hệ thống cống qua đê để nhân dân dễ dàng vận hành.

Quốc Đoàn

z1971824142799_3199b44fe2d56333dd91410dbeb86543.jpg
Sáng ngày 10/7, tại Hội trường Văn hóa – Thể thao xã Trường Minh, đã diễn ra kỳ họp Kỳ họp thứ 14, hội đồng nhân dân xã khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông: Nguyễn Văn Đông – BT Đảng bộ - chủ tịch HĐND xã đã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đại biểu và cử tri trên địa bàn xã đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của xã trong 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HDND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến cử tri gửi về kỳ họp XIV, HĐND xã khóa 19. Thông qua báo cáo quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 và báo cáo tình hình thu-chi ngân sách tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và các báo cáo của các ban gủi về kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xã và thu chi ngân sách địa phương năm 2020; tờ trình về việc thu tiền dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải môi trường trên địa bàn xã; Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Trường Minh đến năm 2030; Tờ trình bỗ sung khối lượng đào đất, đắp đất tuyến đường trục xã đi Thăng Bình.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu HĐND xã Trường Minh phản ánh về những khó khăn, bất cập chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi như cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để bà con nhân dân thực hiện công tác sản xuất, xây dựng phương án cụ thể về sản xuất; cung cấp nước tưới cho nhân dân, cần có sự thống nhất về khung lịch thời vụ gieo cấy trong huyện để nhân dân thực hiện. Trong giao thông thủy lợi, cần tổ chức nạo vét, bồi trúc các tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã; sửa chữa hệ thống cống qua đê để nhân dân dễ dàng vận hành.

Quốc Đoàn

Người tốt, việc tốt