Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
261
Tuần này:
324
Tháng này:
1953
Tất cả:
248774

Ý kiến thăm dò

ĐƯA TIN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Ngày 15/11/2023 14:46:13

ĐƯA TIN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX. Sáng ngày 15/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực gồm ông Nguyễn Văn Tuấn Phó chủ tịch UBND huyện, Ông Nguyễn Văn Phương; Bí thư Đảng ủy xã Trường Minh, Ông Lê Ánh Ngọc; Bí thư đảng ủy xã Trường Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã trường Minh tại trung tâm văn hoá thể thao xã.

Tại buổi tiếp xúc Ông Nguyễn Văn Phương đại diện tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực đã báo cáo tình hình kinh tế – chính trị xã hội của huyện trong 10 tháng năm 2023. Sau khi nghe đại biểu huyện báo cáo tình hình kinh tế – chính trị xã hội của huyện trong 10 tháng năm 2023 cử tri xã Trường Minh rất phấn khởi vui mừng về những kết quả đã đạt được của huyện trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và giải quyết kịp thời, Quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch. Đồng thời tại buổi tiếp xúc cử tri đã tiếp tục kiến nghị thêm một số ý kiến xoay quanh các vấn đề như vệ sinh môi trường trong khai thác đất núi Phú Viên, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Nghi sơn đi sao vàng qua địa phận xã, Cử tri Đề nghị quan tâm hơn nữa trong công tác sản xuất, bê tông hóa hệ thống mương tiêu, sữa chữa, khắc phục các cống đê để kịp thời đưa nước về sản xuất cũng như là tiêu úng trong mùa mưa bão....

Tại buổi tiếp xúc đại diện HĐND huyện được bầu tại khu vực ông Nguyễn Văn Tuấn đã trả lời, giải đáp, phân tích rõ các kiến nghị của cử tri. Đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của cử tri để trình lên các cơ quan chức năng giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong kỳ họp tới.

Đào Công Thiện Đài truyền thanh xã Trường Minh đưa tin..

ĐƯA TIN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX. Sáng ngày 15/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực gồm ông Nguyễn Văn Tuấn Phó chủ tịch UBND huyện, Ông Nguyễn Văn Phương; Bí thư Đảng ủy xã Trường Minh, Ông Lê Ánh Ngọc; Bí thư đảng ủy xã Trường Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã trường Minh tại trung tâm văn hoá thể thao xã.

Tại buổi tiếp xúc Ông Nguyễn Văn Phương đại diện tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực đã báo cáo tình hình kinh tế – chính trị xã hội của huyện trong 10 tháng năm 2023. Sau khi nghe đại biểu huyện báo cáo tình hình kinh tế – chính trị xã hội của huyện trong 10 tháng năm 2023 cử tri xã Trường Minh rất phấn khởi vui mừng về những kết quả đã đạt được của huyện trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và giải quyết kịp thời, Quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch. Đồng thời tại buổi tiếp xúc cử tri đã tiếp tục kiến nghị thêm một số ý kiến xoay quanh các vấn đề như vệ sinh môi trường trong khai thác đất núi Phú Viên, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ Nghi sơn đi sao vàng qua địa phận xã, Cử tri Đề nghị quan tâm hơn nữa trong công tác sản xuất, bê tông hóa hệ thống mương tiêu, sữa chữa, khắc phục các cống đê để kịp thời đưa nước về sản xuất cũng như là tiêu úng trong mùa mưa bão....

Tại buổi tiếp xúc đại diện HĐND huyện được bầu tại khu vực ông Nguyễn Văn Tuấn đã trả lời, giải đáp, phân tích rõ các kiến nghị của cử tri. Đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của cử tri để trình lên các cơ quan chức năng giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong kỳ họp tới.

Đào Công Thiện Đài truyền thanh xã Trường Minh đưa tin..

Người tốt, việc tốt