Truy cập

Hôm nay:
1060
Hôm qua:
1419
Tuần này:
2479
Tháng này:
3115
Tất cả:
137215

Ý kiến thăm dò

Học tập, quán triệt Nghị quyết số 58 NQ / TW của Bộ Chính trị khóa XII

Ngày 03/09/2020 09:10:56

Xã Trường Minh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trung tâm học tập cộng đồng xã , Đảng bộ xã Trường Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 đảng viên trên địa bàn.

Tại hội nghị Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương đã trực tiếp quán triệt triển khai nội dung Nghị quyết số 58 – NQ/TW. Theo đó, mục tiêu đề ra đến nă 2030, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp, năng lượng và chế biến, chế tạo, nông nghiệp giá trị tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao. Là cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải phòng va Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc, nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; các giá trị di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
6f78b172257eda20836f.jpg

Theo kế hoạch,sau lớp học tập doĐảng ủy xã tổ chức, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình,kế hoạch hành động của xã. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân cán bộ đảng viên thực hiện các nghị quyết phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng ít nhất 1 lần thời gian hoàn thành trong quý 4 năm 2020.

Đào Công Thiện : Cán bộ Đài truyền thanh xã Trường Minh

Học tập, quán triệt Nghị quyết số 58 NQ / TW của Bộ Chính trị khóa XII

Đăng lúc: 03/09/2020 09:10:56 (GMT+7)

Xã Trường Minh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trung tâm học tập cộng đồng xã , Đảng bộ xã Trường Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 200 đảng viên trên địa bàn.

Tại hội nghị Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương đã trực tiếp quán triệt triển khai nội dung Nghị quyết số 58 – NQ/TW. Theo đó, mục tiêu đề ra đến nă 2030, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp, năng lượng và chế biến, chế tạo, nông nghiệp giá trị tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao. Là cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải phòng va Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc, nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; các giá trị di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
6f78b172257eda20836f.jpg

Theo kế hoạch,sau lớp học tập doĐảng ủy xã tổ chức, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình,kế hoạch hành động của xã. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân cán bộ đảng viên thực hiện các nghị quyết phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 58 NQ/TW khóa XII về xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng ít nhất 1 lần thời gian hoàn thành trong quý 4 năm 2020.

Đào Công Thiện : Cán bộ Đài truyền thanh xã Trường Minh