Truy cập

Hôm nay:
18
Hôm qua:
86
Tuần này:
234
Tháng này:
1159
Tất cả:
161517

Ý kiến thăm dò

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Ngày 14/07/2021 16:33:19

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ. Sáng ngày 13/7/2021, Đảng bộ xã Trường Minh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên 40, 55 năm tuổi Đảng.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Tùng, UV BTV Huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện, đồng chí Trần Thị Kiên, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng UBND huyện. Hội nghị được đón tiếp đồng chí Đỗ Bá Mạnh, Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện về quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đảng bộ rất vui mừng về những thành tích đã đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đó là nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do Đại dịch covi -19, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, kinh tế phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, Nhà nước, chế độ chũ nghĩa xã hội, khơi dậy khátvọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nêu rõ: Ngay từ đầu năm, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, diện tích gieo trồng đạt 101% kế hoạch,năng xuất bình quân đạt 76,5 tạ /ha, sản lượng lương thực đạt 2729,6 tấn đạt 60 % kế hoạch năm. Chăn nuôi : Duy trì phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm và tổ chức tiêm phòng đợt 1 đảm bảo kế hoạch đặt ra.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được duy trì thực hiện tốt. Việc tổ chức Tết Nguyên đán cho Nhân dân đảm bảo an toàn không có hộ gia đình, cá nhân không có Tết; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021; tham gia các cuộc thi, kỳ thi đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đưa ra các ý kiến, kiến nghị đề xuất vào báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.


( Quang cảnh hội nghị )

Về dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Tùng - UV BTV huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện biểu dương và đánh giá cao những kết quả xã Trường Minh đã đạt được trong 6 tháng qua; đồng thời, đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, xã cần chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa.Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid –19 một cách quyết liệt . Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường sâu sát, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch.

Đào Công Thiện - Cán bộ Đài truyền thanh

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Đăng lúc: 14/07/2021 16:33:19 (GMT+7)

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ. Sáng ngày 13/7/2021, Đảng bộ xã Trường Minh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên 40, 55 năm tuổi Đảng.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Tùng, UV BTV Huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện, đồng chí Trần Thị Kiên, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng UBND huyện. Hội nghị được đón tiếp đồng chí Đỗ Bá Mạnh, Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện về quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đảng bộ rất vui mừng về những thành tích đã đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đó là nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do Đại dịch covi -19, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, kinh tế phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, Nhà nước, chế độ chũ nghĩa xã hội, khơi dậy khátvọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nêu rõ: Ngay từ đầu năm, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, diện tích gieo trồng đạt 101% kế hoạch,năng xuất bình quân đạt 76,5 tạ /ha, sản lượng lương thực đạt 2729,6 tấn đạt 60 % kế hoạch năm. Chăn nuôi : Duy trì phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm và tổ chức tiêm phòng đợt 1 đảm bảo kế hoạch đặt ra.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được duy trì thực hiện tốt. Việc tổ chức Tết Nguyên đán cho Nhân dân đảm bảo an toàn không có hộ gia đình, cá nhân không có Tết; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021; tham gia các cuộc thi, kỳ thi đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đưa ra các ý kiến, kiến nghị đề xuất vào báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.


( Quang cảnh hội nghị )

Về dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Tùng - UV BTV huyện ủy, CHT Ban CHQS huyện biểu dương và đánh giá cao những kết quả xã Trường Minh đã đạt được trong 6 tháng qua; đồng thời, đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, xã cần chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa.Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid –19 một cách quyết liệt . Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường sâu sát, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch.

Đào Công Thiện - Cán bộ Đài truyền thanh

Người tốt, việc tốt