Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
362
Tuần này:
476
Tháng này:
572
Tất cả:
164111

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến1.002363.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công2
2Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ1.002305.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công2
3Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần1.002271.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công2
4Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần1.002252.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công2
5Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ2.001382.000.00.00.H56Lĩnh vực: Người có công2
6Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.002056.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
7Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.001995.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
8Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương1.001971.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
9Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg)1.001852.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
10Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu)1.001892.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
11Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam1.001681.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
12Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)2.000537.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
13Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg3.000011.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
14Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương2.000503.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
15Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả đối tượng đã từ trần)1.001715.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
16Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001295.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
17Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã2.000310.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
18Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã2.000278.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
19Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân1.000682.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
20Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; 1.000693.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
21Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/19751.000714.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
22Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/19752.000029.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
23Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước2.001273.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
24Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật1.003067.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2
25Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ (đối với người đang công tác trong Quân đội)2.001290.000.00.00.H56Lĩnh vực: Chính sách2

Người tốt, việc tốt