Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
86
Tuần này:
240
Tháng này:
1165
Tất cả:
161523

Ý kiến thăm dò

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trường Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/06/2021 16:21:25

Chiều ngày 25/6 tại Tại Trung tâm văn hoá thể thao xã Trường Minh đã diễn ra kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Hữu Tùng, UV BT V Huyện Uỷ, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện, đồng chí Trần Thị Kiên , Huyện uỷ viên, chánh văn phòng UBND huyện về dự và chỉ đạo hội nghị .


Sau khai mạc của đồng chí Lê Duy Hùng Đảng uỷ viên Phó chủ tịch HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã , nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Toàn xã có 3121 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,74%, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và nhân dân.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND xã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Bầu chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND xã ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bầu Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Văn Phương , Bí thư Đảng uỷ xã bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Lê Duy Hùng , Đảng uỷ viên Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện , Phó Bí thư Đảng uỷ Xã , Chủ tịch UBND xã khoá XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XX; đồng chí Nguyễn Trường Giang Uỷ viên BTV Đảng uỷ , Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX, tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chương trình kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Minh đã thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp thông qua các Nghị quyết Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Xã ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bế mạc kỳ họp.

Đào Công Thiện - cán bộ Đài truyền thanh !

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trường Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/06/2021 16:21:25 (GMT+7)

Chiều ngày 25/6 tại Tại Trung tâm văn hoá thể thao xã Trường Minh đã diễn ra kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Hữu Tùng, UV BT V Huyện Uỷ, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện, đồng chí Trần Thị Kiên , Huyện uỷ viên, chánh văn phòng UBND huyện về dự và chỉ đạo hội nghị .


Sau khai mạc của đồng chí Lê Duy Hùng Đảng uỷ viên Phó chủ tịch HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã , nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Toàn xã có 3121 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,74%, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và nhân dân.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND xã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Bầu chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND xã ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bầu Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

Tại kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Văn Phương , Bí thư Đảng uỷ xã bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Lê Duy Hùng , Đảng uỷ viên Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện , Phó Bí thư Đảng uỷ Xã , Chủ tịch UBND xã khoá XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XX; đồng chí Nguyễn Trường Giang Uỷ viên BTV Đảng uỷ , Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX, tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chương trình kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Minh đã thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp thông qua các Nghị quyết Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Xã ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bế mạc kỳ họp.

Đào Công Thiện - cán bộ Đài truyền thanh !

Người tốt, việc tốt